Make your own free website on Tripod.com

Östergötlands Runstenar
Runstones in Östergötland

 

sve Här finns nästan alla runstenar från Östergötland
i bild och text. Jag uppdaterar så ofta som jag
hinner med. Har du någon kommentar, rättning eller
en bild som du tycker ska vara med så e-posta den
till mig. "per.fjellstrom@rocketmail.com"

eng Here are almost all the runestones from Östergötland in pictures and text.
I'll update as often as I have time. Do you have any comments,
correction or a photo that you think should be included so email it to me
"per.fjellstrom@rocketmail.com"

Uppdaterad 2017-12-07

rökstenen

NY Hemsida:

Svenskarunor.se

Bra länkar

Fornvännen Digital Upplaga

Wikipedia - Östergötlands Runsinskrifter

Texter om Runor

För er som är intresserade runor kommer här några länkar till texter av Henrik Williams

Runstenarnas sociala dimension

The Kensington Runestone: Fact and Fiction

The Romans and the Runes: Uses of Writing in Germania